Dessa ord kommer från en av våra kunder som sysslar med redovisning
CPE Redovisning Tel: 031-745 05 01

Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten har sänkts till 22 procent från tidigare 26,3 procent. Syftet är att göra svenska företag mer konkurrenskraftiga. Den nya skattesatsen gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare.

Sänkt expansionsfondsskatt

Du som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har möjlighet att skjuta en del av skatten på framtiden med hjälp av expansionsfonden.
På beloppet du sätter av till expansionsfonden betalar du en tillfällig skatt. Den kallas expansionsfondsskatt och har tidigare varit 26,3 procent. Nu är den sänkt till 22 procent. Och sänkningen kommer även att gälla redan gjorda avsättningar.
Exempel: Du har satt av 100.000 kronor till expansionsfonden förra året. På avsättningen har du betalat i 26,3 procent i expansionsfondsskatt. Alltså 26.300 kronor. Vid deklarationen år 2014 kommer skatten att räknas om till 22 procent. Vilket blir 22.000 kronor. Och du kommer att få tillbaka mellanskillnaden 4.300 kronor.

Höjd aktieutdelning

Schablonregeln
Om du äger alla aktierna i ditt bolag så kunde du, enligt en schablonregel, ta ut cirka 143.000 kr i lågt beskattad utdelning per år. Det beloppet har höjts till cirka 150.150 kr per år.

Höjt belopp för minnesgåvor

Om en av dina fast anställda fyller jämnt t,ex. 50 år, eller har jobbat en länge tid i företaget (minst 25 år) så kan du fira dem med en så kallad minnesgåva . Och om en fast anställd slutar sin tjänst så är det också värt en minnesgåva tycker Skatteverket.

Nu upp till 15 000 kr

En minnesgåva får från och med 1 januari 2013 kosta upp till 15 000 kr, och du kan ge bort i stort sett vad som helst. Även vin och sprit, påpekar Skatteverket glatt. Du kan däremot inte ge bort pengar eller presentkort som går att byta mot pengar. Andra presentkort går bra. Läs noga på prislappen, om gåvan kostar mer än 15 000 kr till exempel 15 001 kr så får du inte dra av någonting och den anställde måste betala skatt på gåvan. Och du får betala arbetsgivaravgifter.

Minst 6 år på jobbet

Du kan inte dela ut minnesgåvor till alla som kommer innanför dörren på ditt kontor. Den anställd måste ha en sammanlagd anställningstid på minst sex år. Bara en minnesgåva (plus en avskedspresent) En anställd kan bara få en avdragsgill minnesgåva en gång under sin tid hos dig. Plus ytterligare en gång som avskedsgåva när han eller hon slutar sin tjänst.

Möjligheten till 1 karensdag återinförs

Du som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag har idag minst 7 karensdagar hos Försäkringskassan. Du får med andra ord inga pengar de första 7 dagarna du är sjuk. Regeln om 7 karensdagar infördes för ett par år sedan och har fått mycket kritik. Därför återinförs nu möjligheten att välja 1 dag som karenstid.